ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ70 -ΠΕ60-ΠΕ70 ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ

contact_2

Αρχείο