ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής των Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Έγγραφο της Διεύθυνσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 2020-21

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ

ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21

contact_2

Αρχείο