ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021

Σας ανακοινώνουμε:

1.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 της Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική αγωγή

2.Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΕΕΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και ώρα 15:00 προς την Δ/νση Π.Ε. Καβάλας μέσω του e-mail
(mail@dipe.kav.sch.gr)

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Π.

Τηλ.2510291542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο