ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τυχόν ενστάσεις, θα γίνονται δεκτές μέχρι 26/02/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

mail@dipe.kav.sch.gr

Τηλ. 2510291542

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο