ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διαδικτυακό επιμορφωτικό/επετειακό σεμινάριο με θέμα: “200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη” ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνες τις Συντονίστριες  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, Βουλγαρίδου Όλγα  (1η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ) , Σαατσόγλου Ελένη (7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ) & την Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 Σαραφίδου Αικατερίνη (2η Ενότητα Νηπιαγωγείων ΑΜΘ), Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

διαδικτυακό επιμορφωτικό/επετειακό σεμινάριο με θέμα: 

« 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη » 

Το Σάββατο 13-3-2021 και ώρα 19.00,  διαδικτυακά μέσω συνδέσμου της πλατφόρμας  zoom, ο οποίος  θα αποσταλεί κατόπιν μιας απλής εγγραφής δια μέσου της επισυναπτόμενης φόρμας της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε για την εγγραφή σας καθώς και για την έγκαιρη είσοδό σας στην πλατφόρμα..

Θα εκδοθούν και θα αποσταλούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

 

OΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. –  Α.Μ.Θ.

 

Πρόσκληση & Εγγραφή σε φόρμα

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο