ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Μορίων για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε τον Οριστικό πίνακα Μορίων Εκπαιδευτικών για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση, μετά και την διαδικασία των ενστάσεων.

contact_2

Αρχείο