ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΟΡΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πίνακα Μορίων για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση, όσο αφορά την Ειδικότητα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας. 

contact_2

Αρχείο