ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης για το σχολικό έτος 2021-2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΕΔΥ_ΣΔΕΥ_2021_22

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο