ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθημάτων και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στο πλαίσιο της επιμορφωτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθημάτων και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Βιωματικό εργαστήριο για διαπροσωπικές σχέσεις_signed

contact_2

Αρχείο