ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Oριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Καβάλας

Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, όπως καταρτίστηκε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Πράξη 4η/24-01-2023).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μη δεκτές υποψηφιότητες.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

contact_2

Αρχείο