ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.2.1/10435 Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ)ΖΕΠ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016

Τα απαραίτητα έγγραφα, μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=4d801c7b0f13973cdbb0bca4a5e8d93f

 

 

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο