ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση σε εκδήλωση για το “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων από τη Συρία” – Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ

Το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποίησε από τις 17-08-2016 έως τις 09-09-2016 το “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων από τη Συρία”, όπου συμμετείχαν περίπου 55 παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία. Η πιλοτική αυτή δράση, παρουσιάζεται στις 09 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδρίων του ΙΜΑΡΕΤ, όπου θα προβληθούν οι δράσεις που σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, με στόχο τη συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες εγγραμματισμού για την ομαλότερη ένταξή τους στις τάξεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο