ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ15/6604 Έγκριση επιμορφωτικής ημερίδας

Έγκριση επιμορφωτικής ημερίδας των Σχολικών Συμβούλων της 1ης & 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.Καβάλας

Εγκριση

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο