ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.22/7445 Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για τα μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο

Εξορθολογισμός Διαχείριση διδακτέας ύλης για τα μαθήματα:

Της Γλώσσας

Των Μαθηματικών

Των Κοινωνικών Επιστημών

Των Φυσικών Επιστημών

Της Αισθητικής Αγωγής

Των Ξένων Γλωσσών

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο