ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/2243 Πρόσκληση εθελοντών στο 2ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού

Η οργανωτική επιτροπή του 2ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού καλεί τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν να είναι εθελοντές/ντριες, σε συνάντηση τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στις 13.45, στο γραφείο 510 της Διεύθυνσης, για την οργάνωση και κατανομή των εργαστηρίων.

πρόσκληση εθελοντών

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο