ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/5703 Προγραμματισμός Κέντρου Πρόληψης

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πρόγραμμα που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Επιστημονική ομάδα για την περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019.

προγράμματα κέντρου πρόληψης

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο