ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-twinning-ΕuropedirectXmasXchange 18 από το 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας,  συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών-Πρόγραμμα με τον τίτλο:e-twinning ΕuropedirectXmasXchange 18.

 Στο πρόγραμμα προτάθηκε το σχολείο, από το Εuropedirect Ξάνθης με το οποίο συνεργάζεται και είναι ένα από τα 30 σχολεία πανελλαδικά που συμμετέχουν φέτος.

Το σχολείο ανήκει στο group 6 μαζί με άλλα 24 σχολεία της Ευρώπης.

  Τελικός στόχος η συμμετοχή, στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό βιβλίο που θα δημιουργηθεί στο Λουξεμβούργο από όλα τα σχολεία των χωρών της Ευρώπης που λαμβάνουν μέρος.

Υπεύθυνες Εκπ/κοί του προγράμματος: Καραπανάγου – Στυλιανή Ελένη και Αποστολίδου Αλεξάνδρα.

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο