ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/9393 “Εναρκτήρια συνάντηση πιλοτικού προγράμματος: Γνωρίζω τη γειτονιά μου… γνωρίζω την πόλη μου”

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Γνωρίζω τη γειτονιά μου, γνωρίζω την πόλη μου», καλούν τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί και υλοποιούν το παραπάνω πρόγραμμα, να παρευρεθούν στη συνάντηση που θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου του 2019 στις 17:00, στο ισόγειο της  Δημοτικής  Καπναποθήκης.

εναρκτήρια συνάντηση προγράμματος

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο