ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/9400« Αποτελέσματα διαγωνισμού και έκθεση ζωγραφικής με θέμα: Ένταξη προσφύγων και Μεταναστών »

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ζωγραφικής που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα Erasmus+ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας που συμμετέχει ως συντονιστικός φορέας της κοινοπραξίας με συμμετέχοντα σχολεία το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας και το Δημοτικό Σχολείο Καρβάλης, με θέμα «Ένταξη προσφύγων και Μεταναστών» και μετά τη σύσταση τριμελούς επιτροπής κρίσης των έργων, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

βράβευση-έκθεση έργων ζωγραφικής

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο