ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ. 23.1/3619 «Απολογισμός και Αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-19»

Σας κοινοποιούμε τη φόρμα Απολογισμού και Αξιολόγησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-19.

απολογισμός και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-19

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο