ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

23.1/7092 « Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: “Ονειρεύομαι, τολμώ, αλλάζω την πόλη μου” »

Σας κοινοποιούμε το  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: “Ονειρεύομαι, τολμώ, αλλάζω την πόλη μου” , το οποίο  απευθύνεται στα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας.

ονειρεύομαι. τολμώ, αλλάζω την πόλη μου

 

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο