ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 23.1/ 7282 Ημερίδα έναρξης προγράμματος: Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο για την ημερίδα έναρξης του προγράμματος “Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα”.

σεμιναριο πελιτι

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο