ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/7283 «Η διαθεματική προσέγγιση στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του σεμιναρίου: «Η διαθεματική προσέγγιση στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων».

ημερίδα για διαθεματικότητα

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο