ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “PERICLES-Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών”, στα πλαίσια του Η2020

Για να επιτευχθεί η συμμετοχική προσέγγιση των νέων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “PERICLES- Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών”, διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στο μουσικό σχολείο Καβάλας, στις 18:00, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καβάλας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PERICLES

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PERICLES

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο