ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ηλεκτρονική φόρμα Σχεδίου Υποβολής Προγραμμάτων 2019-20

Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής των Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2019-20.

Τα Σχέδια Υποβολής  Προγραμμάτων θα στέλνονται μόνον ηλεκτρονικά , μέχρι  την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Σχετικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 2019-20

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο