ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Έλεγχος στοιχείων για την έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-2020

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων,  που έχουν υποβληθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Δ. για το σχολικό έτος 2019-20 και να επικοινωνήσετε με το γραφείο στο τηλέφωνο 2510291559 (κ. Βασιλική Τσιάκα) για τυχόν παραλείψεις ή αλλαγές κάποιων στοιχείων.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΠ 2019-20

contact_2

Αρχείο