ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-νες των Σχολικών Μονάδων, εφόσον έχουν στο προσωπικό τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Χαλκιδικής, να τους ενημερώσουν σχετικά.

Φ.11.2/2773/27-4-2020 Ανακοίνωση ΔΠΕ Χαλκιδικής

 

contact_2

Αρχείο