ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/3534 Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών/ντριών και ορισμός προσωρινών διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Καβάλας

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο