ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Οριστικός Πίνακας Βελτίωση/Οριστική τοποθέτηση Σχολικό Έτος 2021-2022.

Πίνακας μορίων για  βελτίωση / οριστική τοποθέτηση μετά την διαδικασία των ενστάσεων.
Σχετ. Αρ.Πρωτ.: 144421/Ε2/11-11-2021

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλέφωνο: 2513503542

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ 21-22

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο