ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής των Σχεδίων Υποβολής Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2022-23.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 2022-23

contact_2

Αρχείο