ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πίνακας ονομάτων συμμετεχόντων στο βιωματικό εργαστήριο: «Διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθήματα»

Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων.

Πίνακας ονομάτων σεμιναρίου διαπροσωπικές σχέσεις

contact_2

Αρχείο