ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση για κράτηση υπέρ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω επικαιροποίησης των στοιχείων κράτησης υπέρ Συλλόγου Εκπαιδευτικών, από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2015 θα προβούμε σε μηνιαία κράτηση 3 ? σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας.

Παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας και δεν επιθυμούν να γίνεται στη μισθοδοσία τους η κράτηση υπέρ Συλλόγου να το δηλώσουν εγγράφως αποστέλλοντας τη δήλωση είτε  ηλεκτρονικά είτε με τηλεμοιοτυπία  είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στο τμήμα μισθοδοσίας της ΠΕ Καβάλας και  στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας.

Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας:

Μισθοδοσία ΠΕ Καβάλας:

e-mail: misthodosia@dipe.kav.sch.gr , FAX:2510291560

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ:

e-mail: ekp-kav@otenet.gr ,  FAX: 2510226050

contact_2

Αρχείο