ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Παπαποστόλου M. (2513-503503)

Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών 3μηνης σύμβασης και Δικαιολογητικά Κατάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ 3ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές αφού διαβάσουν τις οδηγίες, να τυπώσουν τα έγγραφα και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους  να τα καταθέσουν (μέσα σε ένα ντοσιέ με ελατήριο χρώματος γκρι) στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους:

Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού

Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Υπεύθυνη-δήλωση-για-δικαιολογητικά

Υπεύθυνη-δήλωση-για-ιατρική-βεβαίωση

Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακής-κατάστασης

Κενά Αναπληρωτών Γ΄φάσης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στον Ν. Καβάλας να μας στείλουν ηλεκτρονικά (mail@dipe.kav.sch.gr) τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Δελτίο Απογραφής μέχρι σήμερα Τρίτη 06/10/2020.

Οι ειδικότητες ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ06  ΠΕ91.01 θα δηλώσουν το σχολείο τοποθέτησης ΜΟΝΟ  και για τα υπόλοιπα σχολεία θα γίνει η διάθεση από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ(έντυπο 1)ΠΕ08 ΠΕ91.1 ΠΕ06 ΠΕ86 ΠΕ70

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)ΠΕ70 ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ21 ΠΕ28

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)

ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΒΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών Β΄φάσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 21-09-2020

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ25 και ΔΕΟ1 ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟ1 ΕΒΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ και ΠΕ30 ΕΚΟ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΠΕ23 ΕΔΕΑΥ ΠΕ30ΕΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ11

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων ΤΕ-ΔΕ αναπλ-ωρομ 119101_Ε1 2020-21 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ

Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 31-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 28-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 31-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗΔ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 31-08-2020

contact_2

Αρχείο