ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διοικητικά θέματα

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-νες των Σχολικών Μονάδων, εφόσον έχουν στο προσωπικό τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Χαλκιδικής, να τους ενημερώσουν σχετικά.

Φ.11.2/2773/27-4-2020 Ανακοίνωση ΔΠΕ Χαλκιδικής

 

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-ες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Σχολική τους Μονάδα από το σχολικό έτος 2016-17 έως και σήμερα, για εκκρεμείς μετατάξεις του Ν. 1824/88.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών (ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης να ακολουθήσουν τις οδηγίες των παρακάτω εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες υποβολής (αποκλειστικά από 1 έως 10 Απριλίου 2020)

 

2020_03-30_ΕΞΕ – 41410 – 2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ κών

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

α. «ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr)»

β. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιακών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο