ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Οδηγίες για διδακτέα ύλη μαθημάτων

Θρησκευτικά 177291/Δ2 20-10-2017
Κοινωνικές Επιστήμες Φ.20/159400/174934/Δ1 18-10-2017
Θρησκευτικά 103918/Δ2 21-06-2017
Θεατρική Παιδεία (ΔΥΕΠ) 211549/Δ2 12-12-2016
Εικαστικά (ΔΥΕΠ) 211540/Δ2 12-12-2016
Μουσική (ΔΥΕΠ) 211552/Δ2 12-12-2016
Φυσική Αγωγή 203218/Δ1 29-11-2016
Ευέλικτη Ζώνη και  Βιωματικές Δράσεις Φ13/1655/197708/Δ1 21-11-2016
Ξένες Γλώσσες 173169/Δ2 18-10-2016
Θρησκευτικά 165600/Δ1 6-10-2016
Ενημέρωση  για αλλαγές στη διδακτέα ύλη – ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164315/Δ2 5-10-2016
Θρησκευτικά 159005/Δ2 27-09-2016
Γλώσσα 152323/Δ1 19-9-2016
Μαθηματικά 152317/Δ1 19-9-2016
Κοινωνικές Επιστήμες 152319/Δ1 19-9-2016
Φυσικές Επιστήμες 152688/Δ1 19-9-2016
Αισθητική Αγωγή 152687/Δ1 19-9-2016
contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο