ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ. 23.1/6784 « Πιλοτικό πρόγραμμα: Ας γνωρίσουμε τον υγρότοπο του ποταμού Νέστου».

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε συνεργασία με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, προτίθεται να υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ενταγμένο στη θεματολογία των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, με θέμα: «Ας γνωρίσουμε τον υγρότοπο του ποταμού Νέστου».

πρόγραμμα υγρότοπων

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο