ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/6910 « Πιλοτικό πρόγραμμα: Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα»

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την εναλλακτική κοινότητα «ΠΕΛΙΤΙ» Δράμας,  προτίθεται να υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ενταγμένο στη θεματολογία των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα»

πρόγραμμα σπόροι και βότανα

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο