ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Παπαποστόλου M. (2513-503503)

Κενά Αναπληρωτών Γ΄φάσης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στον Ν. Καβάλας να μας στείλουν ηλεκτρονικά (mail@dipe.kav.sch.gr) τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Δελτίο Απογραφής μέχρι σήμερα Τρίτη 06/10/2020.

Οι ειδικότητες ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ06  ΠΕ91.01 θα δηλώσουν το σχολείο τοποθέτησης ΜΟΝΟ  και για τα υπόλοιπα σχολεία θα γίνει η διάθεση από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ(έντυπο 1)ΠΕ08 ΠΕ91.1 ΠΕ06 ΠΕ86 ΠΕ70

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)ΠΕ70 ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ21 ΠΕ28

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ(έντυπο 1)

ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΒΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών Β΄φάσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 21-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 21-09-2020

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ25 και ΔΕΟ1 ΕΒΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟ1 ΕΒΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ23 και ΠΕ30 ΕΔΕΑΥ και ΠΕ30 ΕΚΟ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΠΕ23 ΕΔΕΑΥ ΠΕ30ΕΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ

Κενά Αναπληρωτών ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΠΕ11

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης και το Απογραφικό Δελτίο να τα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr )μέχρι αύριο Τρίτη 22/09/2020.Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα σχολεία τοποθέτησης.Την Πέμπτη ή Παρασκευή θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησης και θα παραδώσετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων ΤΕ-ΔΕ αναπλ-ωρομ 119101_Ε1 2020-21 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ

Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 31-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 28-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 31-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 28-08-2020

ΑΠΟΦΑΣΗΔ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 31-08-2020

Κενά αναπληρωτών ΕΒΠ ΠΕ25 και αναπληρωτών για τα ΕΔΕΑΥ

Παρακαλούμε οι αναπληρωτές ΕΒΠ, ΠΕ25 και οι αναπληρωτές για τα ΕΔΕΑΥ να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και να αποστείλουν τη δήλωση μέχρι σήμερα 27/08/2020  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΚΕΝΑ ΕΒΠ, ΣΧ

Κενά αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη) να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν σήμερα 27/08/2020 μέχρι τις  14:00μ.μ. και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά mail@dipe.kav.sch.gr. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στη σελίδα της διεύθυνσης την Παρασκευή 28/08/2020.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Κενά Αναπληρωτών Γενικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής να δηλώσουν τα σχολεία τοποθέτησης που επιθυμούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Και να αποστείλουν τη δήλωση τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 27-08-2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές ειδικοτήτων θα δηλώσουν μόνο το σχολείο τοποθέτησης διότι τα σχολεία διάθεσης θα γίνουν από το ΠΥΣΠΕ και μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνηση να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μας.

 

Με εκτίμηση

Μ .Παπαποστόλου- Ε. Παπαμερή

τηλ 2510291503

ΚΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

1. Εγκύκλιος Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή δήλωσης περιοχών για πρόσληψη αναπληρωτών 2.Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης περιοχών

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων αναπλ ωρομ 2020-2021 ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ πρόσκλησης ΕΕΠΕΒΠ_90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ

contact_2

Αρχείο