ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνσης

Οδηγίες για ψηφιακή υπογραφή του ΠΣΔ

Όσοι από τους Δ/ντες-τριες, Προϊσταμένους-νες επιθυμούν να αποκτήσουν την ψηφιακή υπογραφή που εκδίδεται από το ΠΣΔ, μπορούν ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΣΔ

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Continue reading

contact_2

Αρχείο