ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΥΣΠΕ

Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και παράταση προθεσμίας

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και καλεί όσους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λειτουργικών κενών μετά την υπ’ αρ. Φ.11.2/4213/27-08-2020 πρόσκλησή της και επιθυμούν να την τροποποιήσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης μέχρι την Δευτέρα 31/08/20 και ώρα 14:00.

ΚΕΝΑ ΠΕ70

KENA ΠΕ60

Φ.11.2/4213 Πρόσκληση δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

ΠΕ60_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΕ70_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

ΔΗΛΩΣΗ

(Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για άμεση λήψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον παρακάτω σύνδεσμο με χρήση κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: https://dilosi.services.gov.gr/templates/OIKKAT-AIT/create )

ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕ11 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας ανακοινοποιεί τα κενά – πλεονάσματα του κλάδου ΠΕ11, ως προς το 7ο Δ.Σ. Καβάλας και το Δ.Σ. Ν. Καρβάλης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και καλεί όσους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λειτουργικών κενών μετά την υπ’ αρ. Φ.11.2/3772/05-08-2020 πρόσκλησή της και επιθυμούν να την τροποποιήσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση.

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕ11 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21 και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης – προτίμησης στα εναπομείναντα κενά

Η Διεύθυνση Π.Ε Καβάλας μετά τη με αρ. 17η/11-08-20 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21, ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΠΕ και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60, που επιθυμούν να βελτιώσουν την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

Δηλώσεις προτίμησης και τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης λειτουργικών κενών

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, μετά τη 15η/07-08-20 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ60 και ΠΕ70, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά, όπως αυτά ανακοινώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@dipe.kav.sch.gr) μέχρι τη Δευτέρα στις 13:00. 

Για οποιαδήποτε τυχόν ένσταση επί της μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν στο τηλ. 2510291521.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο