ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διεύθυνσης

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)

Λόγω προβλημάτων που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη), μέχρι σήμερα 27-8-2020 και ώρα 24.00΄.

Κενά αναπληρωτών ΕΒΠ ΠΕ25 και αναπληρωτών για τα ΕΔΕΑΥ

Παρακαλούμε οι αναπληρωτές ΕΒΠ, ΠΕ25 και οι αναπληρωτές για τα ΕΔΕΑΥ να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν και να αποστείλουν τη δήλωση μέχρι σήμερα 27/08/2020  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΚΕΝΑ ΕΒΠ, ΣΧ

Κενά αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη) να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν σήμερα 27/08/2020 μέχρι τις  14:00μ.μ. και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά mail@dipe.kav.sch.gr. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στη σελίδα της διεύθυνσης την Παρασκευή 28/08/2020.

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

63997/ΓΔ4 «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες»

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

ΕΞΕ – 63997 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Οδηγίες για δημοτικά σχολεία

Οδηγίες για νηπιαγωγεία- παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών στα Νηπιαγωγεία – Γεωγραφικά όρια Νηπιαγωγείων

Οδηγίες για εγγραφή παιδιών που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία

Γεωγραφικά όρια – Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων

Πληροφορίες: Βεζακίδου Χρυσή (2513-503372)

                        Δραμπάλα Κοκκόνη  (2513-503542)

                        Λεβεντόπουλος Παντελής (2513-503542)

Φ.6/53387/Δ1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.6/53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα:

«Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας»

Φ.6/53387/Δ1  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020

Πρόβλημα λειτουργίας email της Διεύθυνσης ΠΕ Καβάλας και των σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος της λειτουργίας των λογαριασμών email του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, η Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) ενώ ταυτόχρονα πολλές σχολικές μονάδες έχουν αναφέρει αδυναμία εισόδου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με την προοπτική της πιθανής επανέναρξης των σχολικών μονάδων οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊσταμένες/οι των σχολικών μονάδων βρίσκονται στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00.

Από τη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας

Φ12α/49006/Δ4 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 84 και ημερομηνία δημοσίευσης 13 Απριλίου 2019 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/13-04-2019) δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»….

ΕΞΕ – 49006 – 2020 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΦΕΚ

ΠΝΠ A 84

contact_2

Αρχείο